Teater

Noen ganger må du være helt fraværende for å være helt til stede.
-Med oss handler leken om fordypning, om vi skal prestere vårt beste må vi hele tiden definere hva vi holder på med

Jugendteateret er et av Norges største kommunale barne- og ungdomsteatre, og har elever i aldersgruppen 7 - 19 år.

Vi setter opp to store produksjoner i året, en til jul (Putti Plutti Pott) og en i vårsemesteret.

I tillegg har vi flere mindre produksjoner og oppvisninger, spesielt for de eldre elevene.

annie

Hovedmål

Hovedmål for teaterundervisningen

Det aller viktigste for alle medlemmene våre er at dette er et sted de føler seg hjemme, et sted som minner om trygghet, tillit og tilstedeværelse. For oss er det viktig at vi ser dem alle. Hver og en er med på å skape det mangfoldige fellesskapet Jugendteateret er i dag.

For de helt nye medlemmene er kanskje det aller viktigste trygghet og omsorg, mens for de erfarne medlemmene er det tilhørighet og utfordringer som er aller aller viktigst når de starter et nytt skoleår om høsten. Det kan også hende vi får nybegynnere i de erfarne gruppene, da er utfordringen å gi begge parter tilpasset undervisning i den grad dette er mulig.

Mange vet ikke hvorfor de går på Jugendteateret, annet at det er sosialt og gøy. For andre er det dette som er meningen med livet, og de har tidlig en målsetning med å gå her.

Uansett skal vår undervisning bygge på en grunnleggende «plattform». Det skal være en faglig utvikling, hvor teateropplæringen utfyller de grunnleggende elementene.

Stikkord er: trygghet, å tørrre bli sett og hørt, samarbeid, fiksjonsbevissthet, kreativitet, karakterjobbing, tekstarbeid og formidling.

teaterundervisning

Ordinære grupper
Fra 7 - 21 år

2. og 3.klasse: drama - ekkoteater

Trygghet, å tørre, jeg- styrkende øvelser. Fokus på smarbeid og lojalitet. Stimulere fantasi.
Viktig: tilpasning i gruppa

4.og 5.klasse: teaterlek

Improvisasjoner. «det magiske hvis». Gruppesamarbeid. Dramaturgi og historiefortelling. Utvikle gradvis stykker ved improvisasjon. Instruktør styrer tematikk, barna styrer handling.
Viktig: tilpasning i gruppa

6.og 7.klasse: karakterutvikling

Fysisk teater. Impro. Klovneri. Impulstrening. Taktikk - fysiske handlinger. Karakterarbeid (møte mellom karakterer som blir til små situasjoner eller ferdig forestilling.)
Viktig: Lek og alvor

8.klasse: teatertekster

Tekstjobbing på ulike måter. Stemmebruk/diksjon. Fremføring.
Viktig: bli tatt på alvor

9. og 10.klasse: begrep: mål, handling og undertekst

Timing. Finpuss. Detaljer, teknikk, volum.
Viktig: krav og ros

Vg.gruppe 1 (nivå 1): tilpasset utfordring og tilbakemelding

Skuespillertrening. Finpuss. Oppdrag. Egentrening. Tekststudering. Rolletolkning.
Viktig: utfordre.

Vg.gruppe 2 (nivå 2) : Tilpasset utfordring

Skuespillertrening. Detaljarbeid. En til en jobbing. Oppdrag med utfordring.
Viktig: Utfordre mer enn man tenker er mulig.

impro

Impro
Fra 13 år

Å improvisere handler om å gjøre noe som ikke er planlagt. Her kan man lære seg å bli enda friere på scenen. Sammen med andre lærer man gjennom ulike teknikker den mest lekende formen for teater.

Tilbudet kan kombineres med ordinær teaterundervisning, man får dermed to ulike teatertilbud fra Jugendteateret, og betaler da for begge. Eller man kan velge kun dette faget.

fysiodramatikk

Fordypning
Fra 14 år

Vi tilbyr fordypningsfag i teater 2017/18. Dette vil være et tilbud for de som ønsker å jobbe grundig med teaterformen fysiodramatikk, som handler om hva din kropp forteller på en scene.

Tilbudet kan kombineres med ordinær teaterundervisning, man får dermed to ulike teatertilbud fra Jugendteateret, og betaler da for begge. Eller man kan velge kun dette faget.