Musikk

Kulturskolen tilbyr undervisning - individuelt og i gruppe, innenfor en rekke områder, bl.a.

 

fløyte

Fløyte
Fra 8 år

klarinett

Klarinett
Fra 8 år

saksofon

Saksofon
Fra 10 år

fagott

Fagott
Fra 9 år

trompet kornett

Trompet / kornett
Fra 8 år

althorn

Althorn
Fra 8 år

valthorn

Valthorn
Fra 10 år

Baryton

Baryton
Fra 9 år

Trombone

Trombone
Fra 9 år

Tuba

Tuba
Fra 10 år

Gitar og el-gitar

Klassisk gitar, gitar og el-gitar
Fra 8 år

El-bass

El-bass
Fra 10 år

Slagverk og trommesett

Trommesett
Fra 9 år

Slagverk

Slagverk
Fra 9 år

Klassisk gitar, gitar og el-gitar

Kulturskolen tilbyr undervisning i elektrisk og akustisk gitar i alle stiler og genrer, inklusive klassisk, pop, hardrock m.m.

El-bass

El-bass er et viktigt instrument i band sammenheng. Med fire strenger kommer du langt. Det finnes også bassgitarer med 5 strenger. Fra begynneropplæringen kan man spesialisere teknikken mot ulike stilarter som funk, rock eller swing. Improvisasjon og solospill hører også med.

Trommesett

Trommesett er et perkusjonsinstrument som oftest bestående av basstromme, skarptromme, tammer og cymbaler. Trommesettet betjenes vanligvis av en person alene.

Slagverk

Et slagverkinstrument er et instrument hvor lyden blir produsert ved at noe (trommestikker, visper, køller, hender eller annet) slåes mot en del av instrumentet. Det skilles mellom rytmiske og melodiske slagverkinstrumenter, et skille som i hovedsak betegner det normale bruksområdet til de ulike instrumentene.

Blant rytmiske slagverkinstrumenter finnes blant annet ulike trommer og cymbaler. Eksempler på melodiske slagverkinstrumenter er, xylofon, vibrafon, marimba, klokkespill, pauke osv.

Slagverk kalles også perkusjon, som er en fornorsking av det engelske ordet percussion. Spesielt afrikansk, latin-amerikansk, calypso og reggaemusikk bruker mye perkusjon.

Fiolin

Fiolin
Fra 7 år

Bratsj

Bratsj
Fra 9 år

Cello

Cello
Fra 7 år

Kontrabass

Kontrabass
Fra 9 år

Fele

Fele
Fra 7 år

Hardingfele

Hardingfele
Fra 7 år

Strykeinstrumentene er største instumentgruppen innenfor klassisk musikk, eksempelvis i symfoniorkestre, men er også svært allsidig og viktig innenfor folkemusikk, jazz og populærmusikk.

Strykeinstrumentene er både solistiske melodiinstrumenter og samspillsinstrumenter.

Ålesund kulturskole tilbyr undervisning i alle strykeinstrumenter, og instrumentene lages i små utgaver tilpasset tidlig start (slike kan leies gjennom kulturskolen).

Fiolin, som er det lyseste og mest utbredte i antall tilbys fra 7 år (evt tidligere med god oppfølging fra foresatte).

Bratsj, holdes og ser ut som fiolin, men er noe større og med en dypere/rundere klang. (Fra 9år, men har overførbar teknikk og kan gå over fra start på fiolin).

Cello, er et "gulvstående" strykeinstrument, med klang fra bassregister og oppover i sanglige klanghøyder (fra 7år).

Kontrabass. Det største og dypeste strykeinstrument. Er et utpreget og allsidig ensembleinstrument, og er stemt likt med el-bass (med delvis overførbar teknikk) (fra 9år).

Fele/Hardingfele Undervises med utgangspunkt i norsk folkemusikk. Gjerne med mer gruppebasert undervisningsform, men lærer også noter (fra 7år).

Piano

Piano
Fra 7 år

Keyboard

Keyboard
Fra 7 år

Orgel

Orgel
Fra 8 år

Piano

Piano, keyboard og orgel er musikkinstrument med klaviatur/tangenter som er velegnete både som solo- og samspillinstrument.

Lyden på piano blir til ved at strenger blir truffet av små hammere som slår på strengen når man trykker ned tangenten.

Det finnes også elektriske piano som har tilnærmet likt klaviatur og lyd som i et akustisk piano, men lyden produseres digitalt og kommer ut gjennom høyttalere. (NB: dette er ikke det samme som et keyboard)

Keyboard

Keyboard gir muligheter til å skape mange forskjellige lyder elektroniskt - fra piano til blåseinstrument til slagverk til... you-name-it!

Keyboard hører til tangentfamiljen på lik linje med piano og orgel. Vi anbefaler begynneropplæringen på akustisk piano.

Orgel

Orgel er en fellesbetegnelse for flere musikkinstrumenter.

I et pipeorgel er lydkilden piper av tre eller metall. Pipeorgelet blir gjerne kalt kirkeorgel, fordi det oftest finnes i kirker.

Orgel hører til tangentfamiljen på lik linje med piano og keyboard. Vi anbefaler begynneropplæringen på akustisk piano.

Sang

Sang
Fra 12 år

Stemmen er det mest personlige instrumentet av alle; unik for hver enkelt person. Undervisningen tilpasses derfor den enkelte elevs alder, kjønn, muligheter og ønsker innenfor rytmisk og/eller klassisk stemmetrening. Videre vektlegger vi å gi elevene innblikk i ulike stilarter og sjangrer.

Det arbeides med grunnelementer innenfor stemmebruk: kroppsholdning, pust, støtteteknikk, tonedannelse, stemmetrening, artikulasjon, klang, frasering, tekstbehandling, uttrykk og formidling ved hjelp av øvelser og et bredt sang-repertoar.

Sang og stemmetrening gir bl.a.:

  • Utvikling av sang- og talestemmen.
  • Utvikling av gehør; evne til å lytte og synge rent.
  • Utvikling av pust og kroppsholdning.
  • Utvikling av språk-øre og språklig bevissthet.
  • Utvikling av musikalsk bevissthet og stilfornemmelse.
  • Utvikling av hukommelse og innlæringsevne.
  • Utvikling av følelsesmessige sider, samt musikalsk og kunstnerisk fantasi.

Musikkleik

Musikkleik

Tilpasset instrumentopplæring

Tilpasset instrumentopplæring

Tilpasset bandundervisning

Tilpasset bandopplæring

Musikkterapi

Musikkterapi tilbys kulturskoleelever eller institusjoner som har behov for et tilpasset musikktilbud. Elever, brukere og ansatte er aktive deltakere i et musikalsk og sosialt samspill med musikkterapeuten. Det musikkterapeutiske samspillet gir muligheter for å lære noe nytt om musikk, om seg selv eller om hverandre.

Tilbudene i musikkterapi innebærer:
  • Ukentlige timeavtaler med musikkterapeut.
  • Deltakelse på kulturskolens konserter og arrangementer.

Løpende samarbeid mellom eleven, foresatte, evt. personale og musikkterapeuten.

Læreplan

Musikkterapi er et målrettet tilbud som tilpasses elevenes måter å delta på. Se mer om aktuelle målsetninger i læreplanen for musikkterapi.

Vil du vite mer om hva musikkterapi er, ta en titt på hjemmesiden til musikkterapiforeningen www.musikkterapi.no.

Musikkleik: For barn/ungdom med spesielle behov

Musikkleik er et tilbud der vi leker med toner, rytmer, ord, kropp, sinn og hverandre! Her får elevene utfolde seg i et sosialt og musikalsk samspill! Når vi synger, spiller, danser, lytter og improviser sammen får elevene erfaringer med å tilpasse seg til fellesskapet. Når vi deler musikalske opplevelser med hverandre utvikler elevene sin musikalske forståelse og identitet!

Musikkleik passer for barn og ungdom som har psykisk utviklingshemming eller andre spesielle behov. Tilbudet foregår i gruppe sammen med andre elever, eller som individuelt tilbud. Musikkleik er et godt utgangspunkt for elever som ønsker å lære seg å spille et instrument (se tilpasset instrumentopplæring). Det kan legges til rette for at elevene får prøve ulike instrumenter.

Tilpasset instrumentopplæring: For barn/ungdom/voksne med spesielle behov.

Tilpasset instrumentopplæring er et tilbud for elever som av ulike grunner har behov for tilrettelegging av undervisningen. For å muliggjøre læring vil arbeidstempo, repertoar og undervisningsmetoder bli tilpasset den enkeltes behov. Notemateriale og instrumenter kan også tilpasses, for eksempel med fargekoder og digitale verktøy.

I tillegg til å lære å spille et instrument fokuseres det på eleven sin personlige utvikling, med mestring, regulering og identitet som aktuelle målområder.

I utgangspunktet får elevene undervisning på ønsket instrument. Undervisningen kan foregå med musikkterapeut, eller som tilpasset opplæring hos en av de andre lærerne på kulturskolen.

Tilpasset bandundervisning: For ungdom/voksne med spesielle behov

Tilpasset bandundervisning er et tilbud der elevene får lære å spille låter sammen med andre. Låtene, notematerialet og instrumentene vi spiller på blir tilpasset slik at det skal være mulig for alle å være med å spille, uten krav om forkunnskaper.

Instrumentene vi bruker er slagverk, gitar, bass og vokal. Elevene får anledning til å prøve ulike instrumenter, men det legges opp til å få opplæring på et av instrumentene. Så langt det er mulig bruker vi låter som elevene har et forhold til, på denne måten utvikler bandet sin egen musikkstil. I tillegg til ukentlig bandøving får bandet opptre på konserter!

Vi øver på godt samspill! Det betyr å følge med på musikken, på hverandre og på noter og instrumenter.

Mer informasjon?

Musikkterapeuten tilbyr enkeltoppdrag, kurs og veiledning. Ta kontakt med musikkterapeut Ragnhild Danbolt, tlf. 917 78 975 eller epost:

Fløyteensemble

Fløyteensemble
Fra 10 år

Klarinettensemble

Klarinettensemble
Fra 10 år

Saksofonensemble

Saksofonensemble
Fra 10 år

Messingensemble

Messingensemble
Fra 10 år

Storband

Storband
Fra 12 år

Strykeorkester

Strykeorkester: Goldstrings orkester
Fra 5 år

Kor

Vokalgrupper og kor
Fra 7 år

 Finger-Zinger

Rytmisk samspill
Fra 10 år

 band

Band
Fra 13 år

123-klang

123-klang
Fra 6 år

123-blås

123-blås
Fra 6 år

123-klang

Tilbudet er barnekor på barneskoletrinnet med bl a elementer av allsang, solosang og rytmeaktiviteter.

Barna trener også på notelesing og får etter hvert innføring i flerstemt sang.

123-klang undervisningen avsluttes med en konsertforestilling på slutten av skoleåret.


Tilbudet gjelder for et skoleåret av gangen. Man må melde seg på nytt dersom man ønsker å fortsette. Opplegget passer for alle som er glade i å synge og som ønsker å delta i et musikalsk fellesskap!

Undervisningen foregår på den barneskolen hvor eleven hører til. Det må være tilstrekkelig antall søkere for at tilbudet skal settes i gang på den aktuelle barneskole.


Undervisningssteder og samarbeidspartnere

Store deler av undervisningen foregår på kulturskolens base i Borgundvegen 351, men mye er også desentralisert med undervisning ute på ulike skoler rundt omkring i kommunen.

Kulturskolen samarbeider med korps om aspirantopplæring og instruktør-/dirigenttjenester.

Kulturskolen har også tilbud til og samarbeider med skoler og barnehager, institusjoner og organisasjoner, alt fra musikkstund, musikkterapi-opplegg til instruktør- og musikertjenester.