Visuell kunst

I visuell kunst blir det gitt oppgaver i billedspråkets varierte teknikker og metoder.

Undervisningen i foregår i grupper, og er lagt til kulturskolen - i Borgundvegen 351, i underetasjen mot nord.

Kunstelevene har 1 ½ time i gruppe på 6 - 8 elever, slik at hver enkelt elev får innføring og tilrettelegging individuelt. De blir delt inn etter alder.

Vi tegner på store og små ark, vi klipper i hvite og fargede ark, vi maler på lerret med akrylfarge, vi prøver ut ulike grafiske teknikker, skjærer i tre og linoleum. Vi arbeider med tredimensjonale former i gips og hønsenetting. 

Vi har tematiske perioder, lytter til musikk, går ut i naturen som inspirasjon og elevarbeider blir stilt ut offentlig av de som vil.

Materialer som brukes er blyant, kull og akvarell, og det undervises i ulike teknikker, tegning og fargelære. Elevarbeider blir bl.a. presentert på utstillinger.