Personvern

Ingen av tjenestene tilknyttet våre nettsider krever at man oppgir sensitiv informasjon, men enkelte tjenester på nettsidene ber om navn, e-postadresse og andre opplysninger. Slike opplysninger brukes kun til det aktuelle formålet, og vil ikke bli levert videre eller brukt i andre sammenhenger.

Om e-post til kommunen

Kommunen er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov av 19. juni 1970 nr. 69).

Det betyr blant annet at alle kommunale saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunen, som hovedregel er offentlige.

Den som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven.

Send derfor ikke brev eller e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet. Opplysninger om noens helsetilstand, og opplysninger om at noen er eller har vært pasient/klient, er alltid taushetsbelagte.

For øvrig bør ikke dokumenter som inneholder slike opplysninger sendes som e-post, men kun som ordinær papirpost.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.