Om kulturskolen

Visjon for Ålesund kulturskole 

Kulturskole for alle!

Frå 1.1.2020 - ny kommunestruktur

er de fem kommunane Haram, Sandøy, Skodje, Ørskog og Ålesund slått saman til (nye) Ålesund kommune. Som følgje av kommunesamanslåinga vart også dei fem kulturskolane slått saman til ein kulturskole. 

Den "nye" kulturskolen får ca. 1 500 elevar fordelt på over 2 000 elevplassar. Når det er sagt, blir det få endringar etter nyttår. Undervisninga og tilboda—også betalingssatsane, blir vidareført ut skoleåret, slik det har vore i hausten 2019. Med andre ord vil elevane få undervisninga si som før; til same tid, på same stad og med same lærar som før.

I første omgang vil det vere dei tilsette som merkar organisasjonsendringane. Vi blir eit større kollegium, alt i alt nærare 75 tilsette, vi etablerer ei ny leiargruppe og vi blir ein del av det nye kommunalområdet «Kultur og medborgarskap». Første felles elevopptak vil bli gjort først hausten 2020. 


Fra 1.1.2004 - Ålesund kulturskole

Etter en omorganisering i 2004 ble de tidligere enhetene Ålesund musikk- og kulturskole, Jugendteateret, Ålesund strykekvartett og Skarbøvik musikkverksted samlet under paraplyen Ålesund kulturskole.

Ålesund Musikkskole ble opprettet i 1972. Skolen ble etablert i de gamle lokalene (nord- og vestfløyen) til Møre ungdomsskole (folkehøgskole) i Nørvasund. Musikksjef Ernst Glaser var skolens første leder, og det ble ansatt åtte musikklærere, foruten flere timelærere.  Tilbudet da var bl.a. i fiolin, cello, sang, piano, orgel, accordion, klarinett og musikkbarnehage/-forskole. Etter hvert som aktivitetene og elevtallet vokste, ble det ansatt flere lærere. I dag er det nærmere 20 årsverk knyttet til musikkundervisningen ved Ålesund kulturskole, og det gis tilbud til ca 900 musikkelever.

Tre viktige milepæler for musikkskolen i Ålesund var etableringen av Ålesund strykekvartett i 1985, opprettelsen og samarbeidet med Fagerlia videregående skole om "musikklinja" i 1992 og oppstarten av billedkunstundervisingen i 2000.

 

Ålesund Ballettskole ble etablert i 1981, og ble i 2009 innlemmet i Ålesund kulturskole.

Ballettskolen ar som et av sine formål å fremme dans- og kulturinteresse i byen og distriktet.

Med sine 450 elevplasser og 3 ballettpedagoger den av de største ballettskolene i landet. Skolen har spesialinnredede studioer der pedagogene underviser i flere danseformer, klassisk ballett, jazzballett, moderne, stepp, hip-hop m.fl.

Ballettskolen har et særdeles høyt undervisningsnivå og flere av elevene har tatt videre utdanning ved Statens Balletthøgskole i Oslo og profesjonelle ballettskoler i utlandet. Skolen er basert på prinsippet om at "alle får delta" og pedagogenes formål er å hjelpe den enkelte elev til å oppnå best mulig danseferdigheter etter elevens egne forutsetninger.

Ålesund Ballettskole fikk Leverandørlaugets kulturpris for ungdom i forbindelse med barne- og ungdoms-gruppers innsats under jubileumsfeiringa for Ålesund 1998. Ballettskolen vant også Ålesund bys Ungdomskulturpris for 1999.

 

Utgangspunktet for Jugendteateret var Badet fritidsklubb. Da Astrid Overaa begynte som leder for Badet, ble teater en naturlig del av aktivitetene i klubben. På slutten av 1980-tallet startet en gradvis overgang fra fritidsklubb til teater, og i 1999 vedtok formannskapet å etablere Jugendteateret som et kommunalt barne- og ungdomsteater.

Jugendteateret har likevel eksistert som institusjon i mange, mange år. Bare tenk på publikumssuksessen Putti Plutti Pott, som ble satt opp for første gang i 1991!

En viktig - for ikke å si uunnværlig, brikke i Jugendteateret er Foreldreforeninga. Jugendteaterets Foreldreforening stiller opp i tykt og tynt, syr kostymer, sminker skuespillere, bygger kulisser, steker vafler, selger billetter og alt annet som må til for å få en forestilling "opp og stå".

Mens kommunen har ansvaret for driften og stiller med instruktører og lokale, er det Foreldreforeninga som skaper det økonomiske grunnlaget for aktivitetene i Jugendteateret. Dette samarbeidet fungerer flott, og er kanskje den suksessfaktoren som gjør nettopp Jugendteateret til Jugendteateret!

 

Salg av tjenester

Vi har - siden "musikklinja" ble etablert i 1992 - hatt et tett samarbeid med Fagerlia videregående skole. Kulturskolen har ansvaret for det som gjerne betegnes for "instrumentalopplæring", bl.a. undervisning i hovedinstrument, bi- og besifringsinstrument, ensemblespill og kor. Mye av undervisningen for "musikklinja" foregår på kulturskolen, og salget til vgs. utgjør ca 6 årsverk.

Kor og korps er også viktige samarbeidspartnere for kulturskolen. Vi forsøker å imøtekomme de behovene som de frivillige musikklivet har, og følgelig fins det et utall av forskjellige samarbeidsformer. Noen kjøper dirigenttjenester, mens andre ønsker instruktørhjelp til ulike grupper, f.eks. aspirantkorps. Mye av disse aktivitetene foregår i lokalmiljøet og i de skolekretsene koret/korpset sokner til.

Ålesund symfoniorkester kjøper musikertjenester av kulturskolen, og det er fire lærere som har en utøvende del i stillingen.

Ålesund er vertskommune for to møremusikere, en pianist og en klarinettist. Samarbeidet med fylkeskommunen innebærer at de har 50 % stilling hver som utøvende musikere og 50 % undervisningsstilling i Ålesund kulturskole.

Skoler og barnehager samarbeider også med kulturskolen, både på fast basis og i mer kortvarige prosjekter.