Leie lokaler

Kulturskolens lokaler blir leid ut til øvinger o.a. etter avtale. Faste leietakere må vike for kulturskolens egne arrangement. Dette blir i så fall varslet i god tid.

Ballettskolen

Studioene på Ballettskolen kan leies ut når de ikke er i bruk. Ta gjerne kontakt med minst tre uker før ønsket leiedato.

Jugendteateret

Send epost til for mer informasjon.

Musikkskolen

Send epost til for mer informasjon.

Betalingsregulativ

Betalingsregulativ kan lastes ned her.