Kontakt

Ålesund kulturskole: Administrasjon, musikk- og visuell kunstundervisning

Besøksadresse: Ålesund kulturskole, Borgundvegen 351, 6009 Ålesund
Postadresse: Ålesund kulturskole, Postboks 1521, 6025 Ålesund

Tlf. ekspedisjon: 70 16 34 80, Tlf. virksomhetsleder: 70 16 34 82, E-post


Danseundervisning

Ballettskolen, Vågavegen 27, 6008 Ålesund

Tlf. fagleder: 70 16 34 88 (kl 14.30 - 15.30), E-post


Teaterundervisning

Jugendteateret, Parkgata 18, 6003 Ålesund

Tlf. fagleder: 70 16 24 58, Mobil tlf. fagleder: 974 62 146, E-post