Øvingstips: Teater

Ved karakterarbeid

For å finne ut hvem man skal spille på en scene, trenger man tid til karakterarbeid. På bakgrunn av det som blir arbeidet med på øvingene, gjør også øvelser utenom øvingstidene. Vær karakteren mens du: ordner deg foran speilet, spiser spaghetti, går på bussen, gjør lekser osv.

Det viktigste er at du tror på karakteren din og gjør denne så troverdig du kan.

Når du vet hvilke karakter du skal spille, dvs. f.eks. navn, alder og problem, så studer omgivelsene dine. Ser du noen som kan minne om den du skal være? Bruk det du finner, f.eks gange, holdning, vaner, detaljer, klær, sko, eiendeler osv... (Du kan låne ideer fra flere typer du ser.) Dette er morsomt arbeid, men også en veldig viktig del av skuespillerarbeidet.

Ved Tekstarbeid

Skal man øve på en tekst, må man vite hva teksten betyr for den karakteren du skal være. Med utgangspunkt i det tekstarbeidet som gjøres på øvingene, gjør du videre dette hjemme:

  1. Bli kjent med innhold i scenene
  2. Finn ut hva din karakter ønsker å fortelle med scenen
  3. Finn ut om dette stemmer med det de andre karakterene i scenen gjør
  4. Pugg tekst ved å få noen til å lese de andre replikkene, bruk dialekt og gjør setningene om til dine, da er de også lettere å lære
  5. Spill inn replikker på telefon eller lignende. Hør og gjenta