Forventninger

Hva kan du forvente av oss

Du kan forvente at:

 • alle faste lærere er høyt kvalifiserte, profesjonelle pedagoger og utøvere, med flere års utdanning fra høgskoler i inn- og utland.
 • eleven blir møtt med omsorg og respekt.
 • eleven får et opplæringstilbud, enten alene eller i gruppe, som er tilpasset elevens forutsetninger.
 • spilleelevene får en timeplan eventuellt halvårsplan. Foresatte får tilbud om foreldresamtale.
 • vi strekker oss langt for å holde alle avtaler. Dersom vi må avlyse, gir vi beskjed så fort vi kan, vanligvis ved en SMS-melding.
 • alle elever får tilbud om å delta på konserter, forestillinger og utstillinger.

Hva forventer vi av deg

Vi forventer at du som elev:

 • er positiv og åpen for å lære og deltar aktivt i undervisningsopplegget
 • møter forberedt og i rett tid til undervisningen
 • gir beskjed ved fravær, om mulig dagen før

Vi forventer at foresatte:

 • oppmuntrer og støtter eleven og legger til rette for at han/hun kan følge undervisningsopplegget.
 • kjøper noter og nødvendig utstyr etter avtale med læreren.
 • gir nødvendig informasjon om eleven og holder kontakt med læreren.
 • overholder fristene og følger opp forpliktelsene i undervisningsavtalen
 • melder fra hvis eleven skal være borte fra undervisningen om mulig dagen før